FÖR LEVERANTÖRER 2019-01-15T08:53:02+00:00

FÖR LEVERANTÖRER

Hållbara transporter genom samverkan

En kombinerad mobilitetstjänst bygger på samverkan mellan olika aktörer inom persontransporternas affärsekosystem.

Genom att arbeta tillsammans kan vi leverera en gemensam tjänst där vi optimerar resurserna för slutanvändaren som därigenom sparar både ekonomiska och miljömässiga resurser. De optimerade resurserna möjliggör hållbara transporter och en förbättrad lönsamhet för alla medverkande aktörer.

Exempel på samarbetspartners idag är:

Vill du vara med och skapa hållbara transporter?

Basen i vår tjänst är samverkan. Vi diskuterar gärna samarbete och kopplingar med alla som vill vara med genom optimering och smarta val.

Är du intresserad av en dialog? Skicka ett mail till oss på info@spacetime.se eller ring på 0704-54 95 10.

Varmt välkommen!