OM SPACETIME 2018-03-08T14:49:15+00:00

Om SpaceTime

Sveriges första tjänst för kombinerad mobilitet

SpaceTime är en kombinerad mobilitetstjänst som hjälper organisationer resa smartare. Vi gör detta genom att samla flera transportslag som bil, cykel, buss och tåg i en digital tjänst. Detta leder till sänkta kostnader, minskad miljöpåverkan och samtidigt bevarad tillgänglighet till transporter.

Läs mer om kombinerad mobilitet här.

SpaceTimes fyra funktioner:

Planering
Se alla relevanta resealternativ. Jämför pris, tid, miljöpåverkan och se tillgängliga samåkningar

Bokning
Köp eller boka din resa direkt. Kvitton och fakturering hanteras automatiskt

Statistik
Följ upp organisationens resande och se hur resurserna används

Styrning
Styrverktyg som är baserade på modern beteendeforskning. SpaceTime gör resepolicyn levande och hjälper organisationer uppnå sina klimatmål

Fördelarna med SpaceTime:

  • Kartlägg organisationens resande
  • Styr mot resepolicy
  • Minska utsläpp
  • Minska administrations- och resekostnader
  • Bevara transporttillgänglighet
  • Öka valfrihet
  • SpaceTime är den enda tjänsten för kombinerad mobilitet på marknaden och används av kunder runt om i landet

 

 

SpaceTime – Framtidens resande idag

Boka demo
För organisationer
För leverantörer