OM SPACETIME 2017-12-01T15:52:30+00:00

SPACETIME

“Vårt mål är att skapa en känsla av att man som individ och organisation är en del av rörelsen för ett hållbart resande”

SpaceTime är en kombinerad mobilitetsplattform vars syfte är att skapa samverkan och därigenom göra ett hållbart resande möjligt. Det gäller för individer (privatpersoner), organisationer och högre systemnivåer som stadsdelar, städer eller regioner.

I botten ligger ett verktyg för reseplanering med inbyggt bokningssystem som ger möjlighet till direkta jämförelser av:

 • kostnader
 • miljöpåverkan
 • hälsoaspekter för olika resealternativ

Verktyget förenklar samåkning samt möjlighet att skapa gruppresor inom användarens sociala nätverk.

SpaceTime bygger på ett “öppet system” vilket innebär att olika tjänsteleverantörer exempelvis taxi och bilpooler kan anslutas.

Det finns idag tre målgruppsanpassade ingångar till SpaceTime: organisationer, privatpersoner och persontransportleverantörer.

Optimera resandet genom styrning, uppföljning och kommunikation

En organisation som använder SpaceTime för att optimera sitt resande kan

 • enkelt implementera sin resepolicy direkt vid bokningstillfället
 • arbete enkelt och smidigt med mobility management genom kommunikation,  nudging m.m.
 • förenkla uppföljning av resandet
 • spara pengar och miljö genom digitalisering av reseprocessen
Hållbart resande med SpaceTime

Spacetime är en öppen, molnbaserad tjänst som automatiskt integrerar och administrerar andra system:

 • Import av användare till exempel genom AD-koppling
 • Import av körjournaler
 • Bokföring
 • Administration av nyckelskåp, fordonsdatabas
 • Köp av biljetter för kollektivtrafik
 • Samt kopplingar till andra resurslösningar som hyrbilar, bilpooler med mera

FÖR ORGANISATIONER

SpaceTime optimerar resande för alla typer av  organisationer, både offentliga, privata och ideella

Mer om organisationer »

FÖR PRIVATPERSONER

SpaceTime kan även användas för att skapa kombinerade mobilitetstjänster för privatpersoner

Mer om privatpersoner »

FÖR LEVERANTÖRER

Baserat på kundefterfrågan adderar vi löpande nya tjänsteleverantörer till år plattform

Mer om leverantörer »