FÖR PRIVATPERSONER 2017-11-11T09:22:43+00:00

FÖR PRIVATPERSONER

SpaceTime är ett verktyg för reseplanering som möjliggör direkta jämförelser av kostnader, miljöpåverkan och hälsoaspekter för olika resealternativ.

Tjänsten förenklar samåkning samt gör det möjligt att administrera/skapa gruppresor inom ditt sociala nätverk. Med vår nya version kan man nu också köpa biljetter för kollektivtrafik samt boka bilar från bilpooler direkt i programvaran.

SpaceTime levereras just nu bara till organisationer för hantering av deras tjänsteresor men efterfrågan har gjort att vi kommer att utöka med en tjänst riktad mot privatpersoner. Det finns på vårt ritbord 🙂

Ett första steg mot detta tas under våren 2018 då vi tillsammans med Järfälla kommun utvecklar en helt ny tjänst. SpaceTime kommer att erbjudas som en tjänsteförmån till de anställda inom kommunen. Detta innbeär att de anställda kommer att kunna samåka, köpa biljetter, boka bilar och arrangera gruppresor tillsammans med sina medarbetare.

Vill du samåka med oss?

Vi kommer att löpande arrangera möten och workshops där det finns möjlighet för intresserade aktörer att medverka i utvecklingsprocessen. Vi vet av erfarenhet att samarbete är den bästa metoden för att utveckla en tjänst som ska anpassas till andras behov.

Om du är intresserad av att följa vårt arbete med Järfälla kommun är du välkommen att kontakta oss och vi håller vi dig informerad om kommande möten.

Varmt välkommen!