FÖR ORGANISATIONER 2019-01-15T08:51:32+00:00

FÖR ORGANISATIONER

Spara kostnader och miljöpåverkan

SpaceTime är ett verktyg för bokning- och reseplanering som möjliggör optimering av persontransporter för organisationer.  Basen i verktyget är ett individuellt reseplaneringsverktyg och när tjänsten används kan man göra direkta jämförelser av:

 • kostnader
 • miljöpåverkan
 • hälsoaspekter för olika resealternativ
 • bokningar av interna och externa resurser (exempelvis tjänstebilar, videokonferenser, bilpool och hyrbil)
 • köp av kollektivtrafikbiljetter
 • förenkling av  samåkning

SpaceTime samlar kommunikation,  styrning och uppföljning av hela organisationens resande. Det innebär att ni också kan plocka fram statistik som kan användas för sammanställning, utvärdering och beslutsunderlag.

Optimera resandet genom styrning, uppföljning och kommunikation

reseplanering med SpaceTime
 • En organisation som använder SpaceTime för att optimera sitt resande kan
  • enkelt implementera sin resepolicy direkt vid bokningstillfället
  • arbete enkelt och smidigt med mobility management genom kommunikation,  nudging m.m.
  • förenkla uppföljning av resandet
  • spara pengar och miljö genom digitalisering av reseprocessen

Spacetime är en öppen, molnbaserad tjänst som automatiskt integrerar och administrerar andra system:

 • Import av användare till exempel genom AD-koppling
 • Import av körjournaler
 • Bokföring
 • Administration av nyckelskåp, fordonsdatabas
 • Köp av biljetter för kollektivtrafik
 • Samt kopplingar till andra resurslösningar som hyrbilar, bilpooler med mera
reseplanering med SpaceTime

Reseplanering kring samåkning och bilpooler

reseplanering med SpaceTime

Spacetime kan även låta din organisation kopplas samman med andra. Genom detta kan olika organisationer arbeta tillsammans, samverka, kring exmpelvis samåkning och bilpooler.

BOKA DEMO!