FÖR ORGANISATIONER 2017-12-01T15:54:29+00:00

FÖR ORGANISATIONER

Spara kostnader och miljöpåverkan

SpaceTime är ett verktyg för bokning- och reseplanering som möjliggör optimering av persontransporter för organisationer.  Basen i verktyget är ett individuellt reseplaneringsverktyg och när tjänsten används kan man göra direkta jämförelser av:

  • kostnader
  • miljöpåverkan
  • hälsoaspekter för olika resealternativ
  • bokningar av interna och externa resurser (exempelvis tjänstebilar, videokonferenser, bilpool och hyrbil)
  • köp av kollektivtrafikbiljetter
  • förenkling av  samåkning

SpaceTime samlar kommunikation,  styrning och uppföljning av hela organisationens resande. Det innebär att ni också kan plocka fram statistik som kan användas för sammanställning, utvärdering och beslutsunderlag.

Reseplanering kring samåkning och bilpooler

reseplanering med SpaceTime

Spacetime kan även låta din organisation kopplas samman med andra. Genom detta kan olika organisationer arbeta tillsammans, samverka, kring exmpelvis samåkning och bilpooler.

Tillsammans med Järfälla kommun utvecklar vi just nu en helt ny tjänst där SpaceTime kommer att erbjudas som en tjänsteförmån till de anställda inom kommunen. Du kan läsa mer om projektet här »

BOKA DEMO!